Blog

Chú ý những gì để lắp đặt hệ thống gas công nghiệp

Cài đặt hệ thống gas công nghiệp đòi hỏi đơn vị thiết kế, lắp, kiểm tra phải tuân thủ chặt chẽ các quy chuẩn tại các tiêu chuẩn ngành về chuyên ngành khí đốt (gas) và phòng chống cháy nổ nhằm chắc chắn an toàn và hạn chế khi sử dụng hệ thống.

>> Tìm hiểu về Sơ đồ hệ thống gas công nghiệp

Các hệ thống sử dụng gas công nghiệp thông dụng:

Hệ thống đáp ứng khí đốt cho lò nung, lò hơi

Hệ thống cung ứng nguyên liệu LPG trong các ngành làm ra nhựa, xốp, mút …

Cung cấp khí đốt (LPG) cho bếp ăn công nghiệp, bếp ăn nhà hàng, khách sạn

Hệ thống gas trung tâm cung ứng khí đốt phục vụ sinh hoạt trong các cụm dân cư hay chúng cư

Khi lắp đặt hệ thống gas công nghiệp phải chú ý đến các vấn đề chính sau.

Yêu cầu chung về lắp đặt hệ thống gas công nghiệp

Khi thiết kế, cài đặt hệ thống gas công nghiệp ngoài mục đích dùng an toàn và giảm thiểu thì hệ thống đó phải đáp ứng:

Trữ lượng tồn chứa phải thích hợp với nhu cầu dùng

Có áp suất và lưu lượng nước thích hợp với mục đích này sử dụng

Sử dụng các thiết bị (đường ống, bồn chứa, máy hóa hơi, van điều áp, van khóa …) phù hợp với các qui định chuyên ngành.

Đảm bảo khoảng cách hoạt động an toàn

Đơn vị qui hoạch, lắp đặt đặt hệ thống gas công nghiệp phải có chuyên môn và kinh nghiệm

Các thiết bị chính trong hệ thống gas công nghiệp

Hệ thống cung cấp gas công nghiệp thường có các thiết bị chính sau:

Thiết bị tồn trữ gas (bồn chứa, chai chứa)

Đường ống dẫn (ống thép Carbon, ống đồng, ống mềm chuyên dụng, ống cao su hoặc nhựa chuyên dụng)

Van điều áp

Các van khóa và van điều khiển

Chọn lựa các thiết bị, vật tư khi lắp đặt hệ thống gas công nghiệp phải tuân thủ chặt chẽ nhữngyêu cầu của tiêu chuẩn qui hoạch, lắp đặt và sử dụng gas chuyên dụng.

>> Hướng dẫn bảo trì hệ thống gas

Trữ lượng kho chứa gas (LPG)

Để xác định trữ lượng kho chứa gas công nghiệp hiệu quả thì đơn vị qui hoạch phải:

Xác định công suất tiêu thụ của các thiết bị đang hưởng dụng nhiên liệu cũng như quan tâm tiêu thụ trong mai sau.

Năng lực của nhà đáp ứng LPG nhằm đảm bảo dùng liên tục.

Công suất cấp hơi của hệ thống tồn chứa. Điều này quyết định việc chọn lựa hình dạng bồn chứa (bề mặt bay hơi của bồn), số lượng chai chứa, máy hóa hơi bổ sung. Việc xác định công suất hơi phải coi xét đến nhiệt độ môi trường dùng.

Các quy định của pháp luật (PCCC) mà địa phương đó quy chuẩn

Thiết bị tồn trữ gas công nghiệp

Chọn thiết bị tồn chứa LPG (bồn chứa hay chai chứa) trong hệ thống gas công nghiệp tùy thuộc vào:

Vị trí lắp

Công suất tiêu thụ

Chi phí đầu tư

Khả năng đáp ứng của nhà cung cấp gas

Vị trí cài đặt kho chứa gas

Khi chọn vị trí lắp đặt trạm chứa gas công nghiệp phải thỏa mãn các qui định của pháp luật về tồn trữ LPG tại nơi tiêu thụ:

Qui định về phòng chống cháy nổ (PCCC) của địa phương

Các quy chuẩn quốc gia, quy chuẩn ngành về LPG

Các qui định kỹ thuật về an toàn trong qui hoạch, cài đặt đặt, dùng LPG

Tối ưu hóa khoảng cách giữa trạm cung ứng với thiết bị sử dụng cuối cùng

Trên hệ thống cung cấp gas công nghiệp có nhiều cấp áp suất (cao áp, trung áp, hạ áp). Việc lựa chọn các cấp áp suất hay các cụm van điều áp trên hệ thống gas công nghiệp phụ thuộc vào:

Áp suất dùng thiết bị cuối cùng

Lưu lượng cần cung cấp

Khoảng cách và kích cỡ đường ống cũng như các trở lực do các thiết bị gắn trên hệ thống gây nên

Do các đề nghị về an toàn mà qui định thiết kế qui định

Việc chọn lựa các cấp áp suất phù hợp sẽ giúp cho quá trình vận hành hệ thống an toàn và giảm thiểu hơn.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close